Xidmətlərimiz

Gömrük və beynəlxalq ticarət üzrə Konsaltinq

 • Yük müşayiət və digər sənədlərin öncədən analizi
 • Yanlış (artıq) ödənilmiş, tutulmuş gömrük rüsumlarının, vergilərin (ƏDV, aksiz ), yığımların və s. ödənişlərin geri qaytarılması
 • Düzgün XİF MN üzrə kodların seçilməsi
 • Gömrük ödənişlərindən qismən və ya tam azad olunan malların idxalı və ya ixracı üzrə professional dəstək
 • Məhkəmə çəkişmələri, hüquq, mühasibatlıq üzrə professional dəstək
 • İnvestisiya təşviqi üzrə konsaltinq
 • Gömrük və logistika xidmətləri üzrə tam outsorsinq xidməti

Lisenziya, sertifikat, rəy, icazə və s. sənədlərin alınmasında biznesə dəstək

 • İdxal / İxrac vergi və rüsumlardan azadolma haqqında sertifikatın alınması (HPB sazişləri üzrə)
 • HPB üzrə idxal olunacaq malların siyahısının GK ilə razılaşdırılması (List of Goods)
 • HPB üzrə əlavə siyahıların GK ilə razılaşdırılması Gigiyenik sertifikatların alınması
 • AQTA , mənşə və digər sertifikatlar
 • Mərkəzi gömrük ekspertiza idarəsi

Gömrük rəsmiləşdirilməsi

 • İdxal , ixrac və tranzit istiqamətləri
 • Müvəqqəti idxal, müvəqqəti ixrac
 • Müvəqqəti saxlanc, gömrük anbarı
 • Müddətlərin (saxlanc, müvəqqəti idxal və s.) uzadılması
 • Daxildə emal, xaricdə emal, təkrar idxal, təkrar ixrac, son istifadə
 • Mərkəzi gömrük ekspertiza idarəsindən rəyin alınması (laboratoriya xidməti)
 • Karqo təftiş prosesində təmsilçili

Bəyannamələrin tərtibatı

 • Qısa İdxal və İxrac bəyannamələrinin tərtibatı
 • Gömrük Bəyannaməsinin tərtibatı
 • Tranzit Bəyannaməsinin tərtibatı
 • CMR, invoys, yol nəqliyyat qaimələri və s. hazırlanması

XİF, GÖMRÜK, LOGİSTİKA BAXIMINDAN BİZNESİN İNKİŞAFI

KOBİA (2018)

 • -Agentliyin konsepsiya və strateji prioritetlərin müəyyən edilməsi və bunun
  əsasında nizamnamənin, icra mexanizmlərinin və qanunvericiliyə təkliflərin
  hazırlanmasında iştirak.

İqtisadiyyat Nazirliyi Yanında Dövlət Vergi xidməti (2020)

 • -XİF və Logistika sektorunun inkişafı və şəffaflaşdırılması üzrə layihə
  konsepsiyasının hazırlanması.

BEYNƏLXALQ TİCARƏT

 • Yaxın Şərq ölkələrinə ixraca dəstək
 • Mənşə, fitosanitar, baytarlıq, keyfiyyət və digər sertifikatların
  alınması
 • Azərbaycan Ticarət Evi ilə əməkdaşlıq
 • Tam marketinq xidmətləri (maya dəyərinin optimallaşdırılması,
  qablaşdırma və dizayn)

BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT EKSPEDİTOR XİDMƏTİ

 • Dəmir yolu, hava, dəniz və avtomobil daşımaları
 • Etibarlı agent şəbəkəsi
 • Qapıdan qapıya xidmətləri
 • Sığorta
 • Yükün izlənmə hesabatı